Elektronické zabezpečovacie systémy

Elektronický zabezpečovací systém (EZS) často nazývaný aj poplachový systém narušenia (PSN) slúži na ochranu rodinných domov, firemných priestorov a priemyselných budov proti násilnému prepadu alebo vlámaniu.

  • Zabezpečovacie systémy - klávesnica EZS
  • Zabezpečovacie systémy - ústredňa EZS

Zabezpečovací systém pozostáva z centrálnej ústredne, ktorá riadi a kontroluje všetky procesy zariadenia. K centrálnej jednotke sa pripájajú snímače, ktoré snímajú požadovaný priestor a v prípade násilného vniknutia spustia alarm. Poznáme niekoľko druhov snímačov:

  • snímače pohybu - PIR (Passiv Infrared Reciever)
  • snímače rozbitia skla – montáž na okná a sklenené tabule
  • magnetické kontakty – zabezpečenie dverí a priemyselných brán
  • vibračné snímače – použitie v trezoroch a bankomatoch
  • tlakové snímače a snímače úniku plynu – v priemyselných budovách
  • požiarne snímače – zamedzenie požiaru

Zabezpečovacie zariadenie obsahuje dotykovú klávesnicu alebo klávesnicu s LCD displejom pre nastavenie požadovaných vlastnosti systému a nastaveniu systému na stráženie. Častou súčasťou sú aj bezkontaktné čipy a plastové karty na zapínanie a vypínanie systému.

  • Zabezpečovacie zariadenia - snímač pohybu, snímač rozbitia skla, magnetický kontakt
  • Zabezpečovacie zariadenia - vibračný snímač, tlakový snímač, požiarný snímač

Alarm alebo poplach zabezpečovacieho zariadenia je obvykle signalizovaný vnútornou a vonkajšou sirénou. Vhodné je doplniť signalizáciu SMS správou, alebo telefonátom na zvolené číslo, prípadne vyslaním varovania na pult centrálnej ochrany (PCO) polície alebo súkromnej bezpečnostnej služby (SBS).