Príjem pozemného vysielania

Aké zariadenie pre príjem pozemného DVB-T vysielania

Pre príjem pozemného (terestriálneho) vysielania digitálnej televízie cez anténu je potrebná vonkajšia alebo vnútorná televízna anténa (vertikálna polarizácia) a digitálny televízor so vstavaným DVB-T dekóderom. V prípade, že vlastníte starší analógový televízor je potrebné pripojiť externý DVB-T prijímač (Set-top Box) pomocou SCART kábla.

Pre príjem televíznych staníc s Multipex 4 je potrebné zakúpiť si čipovú dekodovaciu kartu Plustelka.

  • Pozemné vysielanie - terestriálna aktívna anténa
  • Pozemné vysielanie - aktívna anténa (moderný dizajn)
  • Pozemné vysielanie - plustelka

Ako prijímať pozemné vysielanie

Pre príjem pozemného vysielania je doležité prvotné nastavenie antény.  Na digitálnom televízore alebo externom prijímači automaticky vyhľadajte a uložte všetky dostupné televízne a rozhlasové stanice.

V prípade nekvalitného signálu natočte anténu na iný vysielač vo vašom okolí alebo použite aktívnu anténu s predzosilovačom. Predzosilovače sú napájané z elektrickej siete, ktoré zosilnia terestriálny signál.

Ak dochádza k výpadkom signálu alebo kvalita signálu je kolísavá, obvykle ide o vysoký zisk predzosilovača a vytvára sa intermodulácia. Odporúča sa použiť klasickú pasívnu anténu - bez predzosilovača, alebo znižiť zisk predzosilovača na minimum.

Vnútorné izbové antény je možné použiť iba v oblastiach s vyššou intenzitou signálu, prevažne v okolí vysielačov.

  • Pozemné vysielanie - DVB-T prijímače
  • Pozemné vysielanie - zapojenie DVB-T prijímača
  • Pozemné vysielanie - DVB-T mini prijímač