Pozemné digitálne vysielanie

Digitálne pozemné vysielanie nahradilo analógové vysielanie v priebehu roku 2011. Pozemné (terestriálne) digitálne vysielanie DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) prináša novú, nerušenú kvalitu obrazu a zvuku, nárast počtu kanálov šírených terestriálnym vysielaním, a možnosť sledovať televízne stanice vo vysokom rozlíšení (STV1HD). Digitálne vysielanie ponúka doplnkové služby ako elektronický programový sprievodca, superteletext, hry a ďalšie interaktívne služby MHP (Multimedia Home Platform).

 • Pozemné vysielanie - triplex anténa s reflektorom
 • Pozemné vysielanie - logaritmická anténa
 • Pozemné vysielanie - aktívna vonkajšia a vnútorná anténa

V súčasnosti celoplošne vysielajú 4 multiplexy. Multiplex 1, multiplex 2 a multiplex 3 vysielajú voľné neplatené televízne a rozhlasové stanice. Multiplex 4 vysiela platené televízne stanice pomocou čipovej prístupovej karty Plustelka. Okrem celoplošných multiplexov začali vysielať aj niektoré lokálne multiplexy Regio, ktoré obsahujú lokálne televízie podľa danej lokality.

Multiplex 1 - neplatené stanice

Wau, DajTo, Senzi

 • Wau
 • DajTo
 • Senzi

Multiplex 2 - neplatené stanice

TV JOJ, JOJ Plus, Markíza, Doma, TA3

 • TV JOJ
 • JOJ Plus
 • Markiza
 • Doma
 • TA3

Multiplex 3 - neplatené stanice

Jednotka (STV), Jednotka HD, Dvojka (STV),
Slovenský rozhlas - Slovensko, Regina, Patria, Radio_FM, Devín, Klasika, Litera, Junior a Radio Slovakia International

 • Jednotka (STV)
 • Jednotka HD (STV)
 • Dvojka (STV)
 • Slovenský rozhlas

Multiplex 4 - platené stanice Plustelka

ČT1, ČT2, TV LUX, EuroSport, EuroSport 2, Film+, ViaHistory, ViaNature, ViaExplorer, Nickelodeon, VH1, Spice

 • ČT1
 • ČT2
 • TV LUX
 • EuroSport
 • EuroSport 2
 • Film+
 • ViaHistory
 • ViaNature
 • ViaExplorer
 • Nickelodeon
 • VH1
 • Spice