Pokrytie pozemného vysielania

V súčasnosti celoplošne vysielajú 4 multiplexy. Okrem celoplošných multiplexov začali vysielať aj niektoré lokálne multiplexy Regio, ktoré obsahujú lokálne televízie podľa danej lokality.

Zoznam vysielačov multiplexu 3

Lokalita

Kóta

Kanál

Frek. [MHz]

1

Banská Bystrica

Laskomer

33

570,00

2

Banská Štiavnica

Sitno

48

690,00

3

Bardejov

Magura

54

738,00

4

Bratislava

Kamzík

27

522,00

5

Borský Mikuláš

Dubník

27

522,00

6

Bralova Skala

Bralova Skala

26

514,00

7

Brezno

Skalka

33

570,00

8

Čadca

Husárik

32

562,00

9

Dolný Kubín

TVP Dolný Kubín

26

514,00

10

Detva

Javor

33

570,00

11

Hnúšťa

TVP Hnúšťa

54

738,00

12

Košice

Dubník

25

506,00

13

Košice

Heringeš

25

506,00

14

Královský Chlmec

Veľký Kopec

25

506,00

15

Krompachy

TVP Krompachy

25

506,00

16

Lučenec

Blatný vrch

33

570,00

17

Martin

TVP Martin

26

514,00

18

Medzev

TVP Medzev

25

506,00

19

Námestovo

Magurka

26

514,00

20

Nitra

Zobor

48

690,00

21

Nové mesto nad Váhom

Veľká Javorina

57

762,00

22

Poprad

Hranovnica

24

498,00

23

Poprad

Kráľova hoľa

54

738,00

24

Považská Bystrica

Žiar

32

562,00

25

Prešov

Šibená hora

25

506,00

26

Prievidza

Bojnice

57

762,00

27

Revúca

TVP Revúca

54

738,00

28

Rimavská Sobota

Paláska

54

738,00

29

Rožňava

Dievčenská skala

54

738,00

30

Ružomberok

Úložisko

26

514,00

31

Snina

Magurica

25

506,00

32

Stará Ľubovňa

Kolník

24

498,00

33

Stropkov

Baňa

54

738,00

34

Štúrovo

Modrý vrch

48

690,00

35

Trenčín

Nad Oborou

57

762,00

36

Uhrovec

Ostrý vrch

57

762,00

37

Veľký Krtíš

TVP Modrý Kameň

33

570,00

38

Žilina

Krížava

32

562,00

39

Žilina

Zástranie

32

562,00