Pokrytie pozemného vysielania

V súčasnosti celoplošne vysielajú 4 multiplexy. Okrem celoplošných multiplexov začali vysielať aj niektoré lokálne multiplexy Regio, ktoré obsahujú lokálne televízie podľa danej lokality.

Zoznam regionálnych vysielačov

Lokalita

Kóta

Kanál

Frek. [MHz]

1

Banská Bystrica

Hurbanova 19

56

754

2

Bardejov

L. Novomestského 14

34

578

3

Bobrov

Bobrov

53

730

4

Borský Mikuláš

Dubník

51

714

5

Bratislava

Kamzík

55

746

6

Galanta

Matúškovská cesta 18

29

538

7

Holíč

Jednoradová 16

48

690

8

Jasl. Bohunice

Jaslovské Bohunice

59

778

9

Košice

Vodojem Furča

55

746

10

Levice

Levice

52

722

11

Nitra

Nitra

54

738

12

Nové Zámky

Michalská bašta

60

786

13

Piešťany

Červená veža

42

642

14

Poprad

Kvetnica pri Poprade

44

658

15

Senica

Robotnícka 57

21

474

16

Skalica

Mallého 1086/4

35

586

17

Spišská nová Ves

Štefánikovo nám. č. 5

32

562

18

Trenčín

Záblatie

58

770

19

Trnava

komín teplárne TAZ

49

698

20

Trnava

Koniarekova ul. 19

33

570