Televízia

Centrom domácnosti je aj v dnešnej dobe televízor. Televízny prijímač už dávno neplní len funkciu sledovania televízie, televíznych staníc. Televízor sa stal multimediálnym zariadením. Často sa používa na prezeranie fotografií z dovolenky, prezeranie filmov, telefonovanie cez skype, alebo prezeranie videa na youtube.

 • Televízia - televízny prijímač v domácnosti
 • Televízia - televízor v kuchyni

Pre sledovanie televízie potrebujeme televízny signál. Televízny signál môžeme získať 3 spôsobmi:

Ponúkame vám:

 • televízne rozvody
  kabeláž v bytoch a rodinných domoch, koaxiálne vedenia pre šírenie TV signálu
 • montáž pozemného vysielania
  montáž pozemnej televíznej antény
 • montáž satelitného vysielania
  montáž satelitu - zapojenie satelitnej parabolickej antény a satelitného prijímača
 • rekonštrukcia a servis TV rozvodov
  rekonštrukcia, údržba a opravy televíznych rozvodov, doplnenie TV zásuviek
 • naladenie prijímača
  naladenie televíznych staníc v televíznom a satelitnom prijímači