Rozvádzače a rozvodné skrine

Rozvodnice a rozvodné skrine

Na rozvod a istenie elektrickej energie v domácnostiach a polyfunkčných budovách sa používajú domové rozvádzače alebo rozvodné skrine. Podľa veľkosti objektu a účelu použitia sú vyrábané rôzne veľkosti rozvodných skríň podľa počtu istiacich prvkov. Rozvodné skrine sú vyrábane v dvoch vyhotoveniach: podomietkové a nadomietkové.

  • Rozvodnica
  • Rozvodná skriňa
  • Rozvádzač - elektromerový

Rozvádzače

Podľa použitia rozvádzače rozdeľujeme na:

  • elektromerové rozvádzače, ktoré sa používajú na montáž elektromerov
  • špeciálne rozvádzače, ktoré slúžia na pripojenie a riadenie špeciálnych elektrických zariadení a prístrojov, ako napr.: priemyselné pohony, inteligentná elektroinštalácia v domácnosti,...
  • istiace skrine, rozvádzače určené na istenie a rozvod elektrickej energie v priemyselných budovách