Wago

Logo WAGO

Značka WAGO reprezentuje už od roku 1951 najvyššiu kvalitu v oblasti pripojovania vodičov.

Wago je majiteľom viacerých patentov na riešenie techniky elektrického kontaktu vo svorke. Riešenia chránené týmito patentami zatiaľ neboli prekonané. Vysoká kvalita, bezpečnosť a spoľahlivosť umiestňuje svorky WAGO na špičku spomedzi konkurenčných výrobkov.

  • WAGO - svorka - technické riešenie
  • WAGO - viacpotenciálové svorky

Toto potvrdzuje aj fakt, že sa používajú v takých technológiach, ktoré vyžadujú maximálnu bezpečnosť a spoľahlivosť – jadrové elektrárne, zabezpečovacie systémy v dopravnej technike, technologické zariadenia s nepretržitou prevádzkou a všade tam, kde porucha elektrického zariadenia môže ohroziť život, zdravie, životné prostredie, prípadne spôsobiť vysoké materiálne škody.

Poruchovosť svoriek WAGO je prakticky nulová, čo zabezpečuje patentovaný pružinový kontakt, ktorý v prevádzke nevyžaduje žiadnu údržbu. K dnešnému dňu WAGO garantuje nepretržitú bezporuchovú prevádzku počas 35 rokov, čo je údaj overený v reálnej praxi.

  • WAGO - svorky
  • WAGO - modulárne I/O systémy
  • WAGO - elektronické ističe

Sortiment vyrábaných produktov delíme na dve základné časti, a to:

  • Spojovacia technika, ktorú reprezentujú svorky a konektory pre malé a nízke napätia, pre prierezy vodičov od 0,08 do 95mm2 ( od roku 2014 pripravuje WAGO svorku do 120mm2 )
  • Automatizačná technika a elektronika: elektromechanické a elektronické relé, prevodníky a zosilňovače analógových signálov, systémy ochrany voči prepätiam, napájacie zdroje, UPS, meranie elektrických veličín, komunikačné systémy (Bluetooth, GSM), decentrálne jednotky zberu dát, riadiace systémy pre priemysel aj budovy, zariadenia pre komunikáciu „človek – stroj“ (HMI) 
  • WAGO - prúdový transformátor - meranie prúdu
  • WAGO - pilot-box - riadenie nabijacieho procesu
  • WAGO - PLC programovateľný kontrolér

Všetky výrobky WAGO sú vybavené iba pružinovými kontaktami. Produkty z oboch predstavených časí sú konštruované tak, aby boli univerzálne použiteľné vo všetkých oblastiach elektrotechniky. Len niekoľko špeciálnych výrobkov je určených pre konkrétne použitie, napr. veká kondenzátorov s integrovanými svorkami, kryty predradníkov s integrovanými svorkami a pod. Výrobky WAGO spĺňajú všetky bezpečnostné požiadavky, sú certifikované v akreditovaných skúšobniach po celom svete, spĺňajú požiadavky enviromentálneho predpisu RoHS, sú vyrábané z recyklovateľných materiálov.

WAGO je držiteľom certifikátov ISO 9001_2008, ISO9001_14001, ISO50001_2011 a IRIS