Tesla

Logo Tesla

TESLA STROPKOV, a.s. je firma s dlhoročnou tradíciou výroby telekomunikačných zariadení a široko diverzifikovanou výrobou elektrotechnických, elektronických a ďalších produktov, s rozsiahlou a vyspelou technologickou základňou.

  • Tesla - elektrické vypínače
  • Tesla - elektrické zásuvky

Hlavným výrobným programom je tradičná výroba koncových telekomunikačných zariadení. Ďalší sortiment je orientovaný na elektrotechnický priemysel, automobilový priemysel, výrobky bielej a spotrebnej techniky, potravinársky priemysel a armádu SR.

TESLA STROPKOV, a.s. zaručuje kompletný výrobkový cyklus od marketingu cez výskum a vývoj, dizajn a výrobu nástrojov, produkciu (lisovňa plastov, lisovňa kovov a montáž), logistiku a predaj.

Oddelenie kvality zaručuje kvalitu na všetkých úrovniach - od vstupnej kontroly po kontrolu finálneho produktu. Ďalej zabezpečuje testovanie a kontrolu validity produktov v internom laboratóriu, rovnako ako v kooperácii s externými laboratóriami.

  • Tesla - video vrátnik
  • Tesla - video vrátnik pre bytový dom
  • Tesla - banský telefón