SEZ

Logo SEZ

Spoločnosť SEZ Krompachy a.s. pôsobí na elektrotechnickom trhu už od roku 1948 a je tradičným výrobcom elektrických prístrojov nízkeho a vysokého napätia. Zároveň má vlastnú nástrojáreň, kde vyrába nástroje a formy.

  • SEZ - elektrické vypínače a zásuvky
  • SEZ - digitálne spínacie hodiny a prúdový chránič
  • SEZ - vačkové spínače

Hlavné aktivity spoločnosti:

  • Výskum, vývoj, výroba a predaj elektrických prístrojov NN a VNNN VN
  • Vývoj, konštrukcia a výroba nástrojov a foriem
  • Výroba plastových výliskov
  • Galvanické povrchové úpravy
  • Žiarové zinkovanie
  • Výroba strojárenských výrobkov a dielcov
  • Vzdelávanie

Víziou spoločnosti je byť trvalo konkurencieschopným, kreatívnym, cenovo zaujímavým dodávateľom elektrických prístrojov. Na dosiahnutie vízie sa SEZ usiluje vyrábať kvalitné výrobky a služby flexibilne prispôsobovať potrebám zákaznkazníkov; presadzovať etické normy chovania firmy vo voči zamestnancom, zákaznkazníkom, všetkým ostatným partnerom a okoliu; aktívne pristupovať k ochrane životnného prostredia.