Scame

Logo Scame

Firma Scame pôsobí na SLovensku od roku 1996 ako jedna zo siedmich výrobných pobočiek firmy Scame zabezpečujúcich výrobu asi 800 druhov výrobkov z celkového počtu 9000 druhov a zastáva pozíciu distribútora celej produkcie pre východnú Európu.

Scame pôsobí na ako koordinátor vstupu výrobkov na trhy jednotlivých štátov a zaisťuje dodržiavanie všetkých predpisov a noriem daného štátu, prípadne zaisťuje nové testovanie výrobkov zakončené certifikátom štátu, do ktorého výrobok vstupuje. Stavia na budúcnosti firmy investíciami do vývoja nových technológií výroby a zdokonaľovania svojich výrobkov k spokojnosti zákazníka. 

  • Scame - vidlice a adaptér
  • Scame - predlžovací bubón a zásuvková rozvodnica
  • Scame - inštalačná skriňa a krabica
  • Scame - prenosné svietidlo, tlačidlový ovládač