OEZ

Logo OEZ

Firma OEZ pôsobí na elektrotechnickom trhu už od roku 1994. Dodávame na trh výrobky s vysokou úžitkovou hodnotou, ktoré spolu s poradenskými a servisnými službami napomáhajú rozvoju a prosperite našich obchodných partnerov.

OEZ továreň

Optimalizáciou firemných procesov vznikol moderne fungujúci organizmus umožňujúci pružne reagovať na všetky požiadavky a potreby zákazníkov, ktorý pokrýva takmer celú oblasť istenia nízkeho napätia. OEZ vo všetkých svojich činnostiach presadzuje etické normy správania firmy voči zamestnancom, zákazníkom, obchodným partnerom, konkurentom, štátnym inštitúciám, médiám aj širokej verejnosti, aktívne pristupuje k ochrane životného prostredia.

  • OEZ - istič, prúdový chránič, zvodič prepätia
  • OEZ - kompaktné ističe
  • OEZ - stykač, nadprúdové relé

Produktové portfólio OEZ

Modulárne prístroje Minia - sú istiace, spínacie a podobné prístroje, určené pre montáž do elektrických rozvádzačov. Ich hlavné použitie je v inštaláciách občianskej výstavby a administratívnych budovách. Používajú sa však aj v priemyslových inštaláciách.

Kompaktné ističe Modeion - sú určené pre istenie elektrických zariadení s menovitými prúdmi od 12 A až do 1600 A. Chránia zariadenia pred preťažením a skratom. Dodávajú sa taktiež v odnímateľnom a výsuvnom prevedení. Preto sú schopné riešiť aj veľmi náročné aplikácie v priemyslových aplikáciách.

Vzduchové ističe Arion - sú určené pre istenie elektrických zariadení s menovitými prúdmi od 100 A až do 6300 A. Dodávajú sa aj vo výsuvnom prevedení. Ističe je možné ovládať cez dátovú komunikáciu (ProfiBUS, Ethernet). Dokážu taktiež merať elektrické veličiny v obvode. Hodnoty veličín je možné prenášať po dátovej komunikácii. Ističe sú preto schopné pracovať aj vo vysoko automatizovaných prevádzkach.

Poistkové systémy Varius - výrobný sortiment poistkového programu zahŕňa rady nízkonapäťových poistkových vložiek pre istenie distribučných a priemyslových sietí. Obsahuje taktiež poistkové spodky, radové a lištové odpínače, poistkové lišty, nulové mostíky, poistkové držadlá, poistky pre istenie polovodičov a ich držiaky a VN poistky.

Prístroje pre spínanie a ovládanie Conteo - sú istiace a ovládacie prístroje, určené pre priemyslové použitie. Táto skupina obsahuje stýkače, nadprúdové relé a spúšťače motora.

Rozvodnice a rozvádzačové skrine Distri - sú vhodné predovšetkým pre domové, bytové a podobné inštalácie, dajú sa tiež používať aj v priemyslových rozvodoch. Sú vyrábané v prevedení do dutých stien, pod omietku a na stenu. Oceľoplechové rozvádzačové skrine DistriBox spĺňajú všetky požiadavky pre stavbu elektrických rozvodných zariadení nízkeho napätia. Je možné ich použiť ako v najjednoduchších aplikáciách ako sú napríklad svetelné, motorové či riadiace obvody, tak aj v tých najnáročnejších, kde je vyžadovaná veľmi vysoká tuhosť skriní, vysoký menovitý prúd zostavy, alebo vysoká skratová odolnosť.

  • OEZ - rozvodnica a nožová poistka
  • OEZ - vzduchový istič a odpínač