Niko

Logo Niko

Spoločnosť Niko bola založená v roku 1919 bratmi Alphonsom a Wernerom De Backer. Vo svojich dielňach v Sint-Niklaas navrhli spínače a zásuvky, ktorými rýchlo obsadili Belgický trh. V súčasnosti vedie spoločnosť Niko tretia generácia rodiny De Backer. Východiskovým bodom pre všetky riešenia, ktoré táto rodinná spoločnosť ponúka, sú každodenné požiadavky jej zákazníkov. Navrhuje inovatívne koncepty, aby sa život doma alebo v práci stal flexibilnejším a jednoduchším. V posledných niekoľkých rokoch sa Niko vybral cestou dobre premysleného dizajnu a prístupu šetrnému k životnému prostrediu. Za týmto účelom Niko značne investuje do výskumu a vývoja.

  • Niko - spínače
  • Niko -  zásuvky

Misiou spoločnosti Niko je poskytovať praktické riešenia pre zmeny v našej spoločnosti. Niko navrhuje a vyrába riešenia s dobre premysleným dizajnom a s prístupom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Riešenia spoločnosti Niko poskytujú mladým rodinám, ako aj staršej generácii flexibilný život obklopený komfortom a bezpečnosťou. Sú inovatívne, štýlové, úsporné, trvácne a užívateľsky príjemné.

Najznámejšími produktovými radmi spoločnosti Niko sú spínače a zásuvky. Ako odpoveď na nové trendy v našej spoločnosti však Niko ponúka aj systémy regulácie osvetlenia, domácej automatizácie, vstupové systémy a aplikácie pre telemedicínu.

  • Niko - dizajn - zásuvky a vypínače
  • Niko - video vrátnik a info panel o spotrebe

Za týmto účelom má Niko rozsiahle oddelenie výskumu a vývoja. V tomto oddelení sú návrhári a vývojári neustále zaneprázdnení vytváraním riešení, ktoré sú inovatívne v oblastiach dizajnu a komfortu pre užívateľa. Vždy pritom berú na vedomie požiadavky zákazníka a životného prostredia.