Eaton

Logo Eaton

Korporácia Eaton je spoločnosť pôsobiaca v oblasti riadenia spotreby energie. So svojimi viac ako 100 ročnými skúsenosťami poskytujeme zákazníkom energeticky účinné riešenia, ktoré pomáhajú zákazníkom efektívne spravovať spotrebu elektrickej, hydraulickej a mechanickej energie. Spoločnosť je globálnym lídrom v technológii elektrotechnických výrobkov, systémov a služieb a zabezpečuje kvalitný rozvod a riadenie spotreby energie, prenos energie, výrobky osvetľovacej techniky a káble, hydraulické súčasti, systémy a služby pre priemyselné a mobilné zariadenia, letecké palivá, hydraulické a pneumatické systémy na použitie v priemysle a vojenské použitie, systémy zabezpečujúce výkonnosť, palivovú efektívnosť a bezpečnosť hnacích sústav nákladných vozidiel a automobilov a systémov hnacích jednotiek.

  • Eaton - elektrické vypínače
  • Eaton - istič a prúdový chránič

Elektrotechnický sektor spoločnosti Eaton predstavuje globálnu špičku v oblasti rozvodu energie a ochrany obvodov; ochrany pomocou záložných zdrojov; riadenia a automatizácie; osvetľovania a bezpečnosti; štrukturálnych riešení a elektroinštalačných zariadení; vytvárania riešení pre sťažené podmienky a nebezpečné prostredie a inžinierskych služieb. Vďaka súboru globálnych riešení má spoločnosť Eaton možnosť odpovedať na súčasné najdôležitejšie výzvy v oblasti riadenia spotreby elektrickej energie. Vďaka súboru globálnych riešení spoločnosť Eaton v súčasnosti dokáže reagovať na dnešné najvážnejšie problémy energetického riadenia prostredníctvom globálnych sérií elektrotechnických výrobkov, a to pod obchodnými značkami Cutler-Hammer®, Moeller®, Powerware®, Holec®, MEM® a Santak®.

  • Eaton - RF riadiaca jednotka, diaľkový ovládač, RF vstup
  • Eaton - merač spotreby, elektromer, riadiace relé

Spoločnosť Eaton je spoločnosť pôsobiaca v oblasti riadenia spotreby energie poskytujúca energeticky účinné riešenia, ktoré pomáhajú zákazníkom efektívne spravovať spotrebu elektrickej, hydraulickej a mechanickej energie.